Komunikaty

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu rocznego programu współpracy Miasta Gniezna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Kamilla Łącka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2019 14:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Gąsiorowski
Ilość wyświetleń: 120
25 września 2019 14:53 (Przemysław Gąsiorowski) - Dodanie załącznika [2_projekt_rocznego_programu_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi_ na_2020_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2019 14:52 (Przemysław Gąsiorowski) - Dodanie załącznika [1_ogloszenie_konsultacje.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2019 14:52 (Przemysław Gąsiorowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)