Konkursy

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j.) na realizację zadania publicznego pn.: „Na narty i sanki jadą bałwanki”

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Szczepanowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2018 12:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ryszard Żak
Ilość wyświetleń: 268
20 grudnia 2018 12:20 (Ryszard Żak) - Dodanie załącznika [usks_rodzicedzieciom__zalaczniki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2018 12:19 (Ryszard Żak) - Dodanie załącznika [ogloszenie_19a__usks_rodzicedzieciom.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2018 12:19 (Ryszard Żak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)