Ogłoszenia - Urząd Miejski

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór na stanowisko urzędnicze: samodzielny referent Wydziału Gospodarki Finansowej Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

Zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które spełniły wymagania formalne, w dniu 30.12.2019 r. o godz. 12.00 pokój nr 35 w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie przy ul. Lecha 6.

Nabór na stanowisko urzędnicze głównego specjalisty Wydziału Spraw Społecznych Referatu ds. Polityki i Profilaktyki Społecznej

Zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które spełniły wymagania formalne, w dniu 30.08.2019 r. o godz. 10.15 pokój nr 35 w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie przy ul. Lecha 6.

Nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor Wydziału Gospodarki Finansowej Referat Księgowości Budżetowej

Zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które spełniły wymagania formalne, w dniu 29.08. 2019 r. o godz. 10.00 pokój nr 35 w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie przy ul. Lecha 6.

Nabór na stanowisko urzędnicze aplikanta Straży Miejskiej w Gnieźnie w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie ( NR REF: WAK.K.210.7.2019)

Zapraszamy na test sprawnościowy z osobami, które spełniły wymagania formalne, w dniu 13 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w hali sportowej GOSIR przy ul. Bł. Jolenty 5 oraz na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się tego samego dnia o godz. 13:30, pokój nr 35 w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie przy ul. Lecha 6.

Nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor Referatu ds. Mieszkaniowych Wydziału Majątku Miasta w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie.NR REF: WAK.K.210.6.2019

Zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które spełniły wymagania formalne, w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 pokój nr 35 w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie przy ul. Lecha 6.