Składy Komisji

KADENCJA 2018-2023


I.              Komisja Rewizyjna

1.

Pan radny

JAGODZIŃSKI Marcin

Przewodniczący

2.

Pan radny

CHORN Jerzy

z-ca przewodniczącego

3.

Pan radny

KAMIŃSKI Paweł

członek

4.

Pani radna

KRZYMIŃSKA Anna

członek

5.

Pan radny

KUCZMA Artur

członek

6.

Pan radny

SZARZYŃSKI Jan

członek

 

 II.            Komisja Skarg Wniosków i Petycji

1.

Pan radny

BUDZYŃSKI Jan

Przewodniczący

2.

Pan radny

DZIONEK Tomasz

członek

3.

Pan radny

PUROL Tadeusz

członek

4.

Pan radny

WDZIĘCZNY Andrzej

z-ca przewodniczącego

 

 III.           Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska

1.

Pan radny

MASŁOWSKI Arkadiusz

Przewodniczący

2

Pan radny

BRZUSZKIEWICZ Janusz

członek

3.

Pan radny

CHORN Jerzy

członek

4

Pan radny

DZIONEK Tomasz

członek

5

Pan radny

KAMIŃSKI Paweł

członek

6.

Pan radny

KUJAWA Zdzisław

członek

7.

Pan radny

PUROL Tadeusz

z-ca przewodniczącego

8.

Pan radny

SZARZYŃSKI Jan

członek

 

IV.          Komisja Oświaty

1.

Pan radny

BANICKI Dariusz

Przewodniczący

2

Pan radny

BARTKOWICZ Marek

członek

3.

Pan radny

BUDZYŃSKI Jan

członek

4.

Pani radna

MŁODZIKOWSKA Bogusława

z-ca przewodniczącego

5.

Pan radny

WDZIĘCZNY Andrzej

członek

 

 V.           Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

1.

Pani radna

KRZYMIŃSKA Anna

Przewodnicząca

2.

Pan radny

BANICKI Dariusz

członek

3

Pan radny

BARTKOWICZ Marek

członek

4.

Pan radny

BRZUSZKIEWICZ Janusz

członek

5

Pan radny

DITBRENER Aleksander

członek

6.

Pan radny

DOLACIŃSKI Stanisław

członek

7.

Pani radna

PRZYBYLSKA Sylwia

członek

8.

Pani radna

ŚLACHCIŃSKA Angelika

z-ca przewodniczącej

 

 VI.          Komisja Promocji Kultury i Turystyki

1.

Pan radny

KUCZMA Artur

Przewodniczący

2.

Pan radny

DITBRENER Aleksander

członek

3.

Pani radna

GANDURSKA Olga

członek

4

Pan radny

KAMIŃSKI Paweł

członek

5.

Pan radny

WOJCIECHOWSKI Rafael

z-ca przewodniczącego

6.

Pani radna

PRZYBYLSKA Sylwia

członek

 

  VII .    Komisja Kultury Fizycznej i Sportu

1.

Pan radny

DOLACIŃSKI Stanisław

Przewodniczący

2.

Pan radny

DZIONEK Tomasz

z-ca przewodniczącego

3.

Pani radna

GANDURSKA Olga

członek

4.

Pan radny

KUJAWA Zdzisław

członek

5.

Pan radny

MASŁOWSKI Arkadiusz

członek

6.

Pani radna

ŚLACHCIŃSKA Angelika

członek

7.

Pan radny

WOJCIECHOWSKI Rafael

członek

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2016 09:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Polus
Ilość wyświetleń: 6282
24 sierpnia 2020 10:25 (Ryszard Żak) - Zmiana treści zakładki.
01 lipca 2020 09:24 (Ryszard Żak) - Zmiana treści zakładki.
13 lutego 2019 13:52 (Ryszard Żak) - Zmiana treści zakładki.