Komunikaty


 

  Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania
  OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Uchwała nr 195/2020 PKW z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie
  OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.     
  USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY (wyciąg) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tekst ujednolicony w Krajowym Biurze Wyborczym Warszawa, czerwiec 2020     
  INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 12 czerwca 2020 r.o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.
  POSTANOWIENIE NR 88/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych nr 5 , nr 28 , nr 29 w Mieście Gniezno w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 12 czerwca 2020 roku - Prezydent Miasta Gniezna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.
  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym
  Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych     
  Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju     
  Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich     
  Informacja o możliwości skorzystania z korespondencyjnego trybu głosowania
  INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA z dnia 27 kwietnia 2020 r. wykaz miejsc na terenie Miasta Gniezna, na których są zlokalizowane słupy ogłoszeniowe, przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze.
  POSTANOWIENIE NR 49/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Załącznik do POSTANOWIENIA NR 49/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 20 kwietnia 2020 r.
  OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 14 kwietnia 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji w obwodowych komisjach wyborczych w Gminie Miasto Gniezno.
  O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 10 kwietnia 2020rokuo numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczychoraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
  INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 9 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień10 maja 2020 r.
  Dane kontaktowe - dotyczące zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych drogą elektroniczną.
  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
  KOMUNIKAT w sprawie dyżurów Komisarzy Wyborczych w Koninie.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2020 09:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Gąsiorowski
Ilość wyświetleń: 1453
30 czerwca 2020 15:37 (Ryszard Żak) - Zmiana treści zakładki.
30 czerwca 2020 12:37 (Ryszard Żak) - Zmiana treści zakładki.
17 czerwca 2020 00:59 (Ryszard Żak) - Zmiana treści zakładki.