Zagospodarowanie odpadów

Poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) złożyć można następujące deklaracje:

  • Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ERGO;
  • Sprawozdanie kwartalne od podmiotu odbierającego nieczystości ciekłe;
  • Sprawozdanie półroczne – część A – od podmiotu odbierającego odpady komunalne (umowy z gminą);
  • Sprawozdanie półroczne – część A – od podmiotu odbierającego odpady komunalne (umowy z właścicielami);
  • Sprawozdanie półroczne – część B – zerowe od podmiotu odbierającego odpady komunalne;
  • Sprawozdanie roczne od podmiotu prowadzącego punkt seletywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Szczególowego wyboru eDeklaracji dokonuje się klikając poniższy link, a następnie przycisk "Załatw sprawę":

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marzena Dyc-Rewers
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 czerwca 2018 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Gąsiorowski
Ilość wyświetleń: 1178
20 czerwca 2018 11:57 (Przemysław Gąsiorowski) - Zmiana treści zakładki.
20 czerwca 2018 11:55 (Przemysław Gąsiorowski) - Zmiana treści zakładki.
20 czerwca 2018 11:46 (Przemysław Gąsiorowski) - Zmiana treści zakładki.