Podatki i opłaty lokalne

 Dostęp online do danych podatkowych

plakat.jpgInformujemy, że została uruchomiona strona Gminnego Portalu Podatkowego SIGID (GPPS) https://podatki.gniezno.eu, na której każdy zarejestrowany na portalu Podatnik (osoby fizyczne, prawne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) może sprawdzić stan swoich rozrachunków oraz terminy płatności kolejnych podatków lub rat podatków oraz dokonać zapłaty za wskazaną należność. Do opłat doliczana jest prowizja operatora płatności PayByNet w wysokości 0,59 zł.

 

Dodatkowo po wyrażeniu zgody przez Podatnika Miasto Gniezno może informować Podatnika o stanie rozliczeń, wysyłając stosowne przypomnienie na podany przez Podatnika adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.

 

Z portalu mogą korzystać podatnicy posiadający Profil Zaufany założony na platformie ePUAP lub podatnicy, którzy złożyli wniosek o nadanie loginu i hasła. Wniosek należy złożyć osobiście w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6 (pokój 6).

 

Portal podatkowy uruchomiony został dzięki realizacji projektu „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) – przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 426 04 32.

 


 

  Uchwała nr II/21/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochód budżetu Miasta Gniezna instrumentem płatniczymFormularze deklaracji i informacji
dotyczące podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku


  Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1    
  Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych-dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZIN-1     
  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZIN-1
  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZIN-2    
  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZIN-2
  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałe podatników - ZIN-3    
  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałe podatników - ZIN-3
  Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1    
  Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
  Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegającvych opodatkowaniu ZDN-1    
  Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegającvych opodatkowaniu ZDN-1
  Załącznik do deklaracji na podatekod nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2    
  Załącznik do deklaracji na podatekod nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2
  Informacja o gruntach IR-1
  Informacja o gruntach IR-1
  Zalącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1
  Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1
  Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2
  Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2
  Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników ZIR-3
  Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników ZIR-3
  Deklaracja na podatek rolny DR-1
  Deklaracja na podatek rolny DR-1
  Zalącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1
  Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1
  Zalącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2
  Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2
  Informacja o lasach IL-1
  Informacja o lasach IL-1
  Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIL-1
  Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIL-1
  Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIL-2
  Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIL-2
  Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników ZIL-3
  Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników ZIL-3
  Deklaracja na podatek leśny DL-1
  Deklaracja na podatek leśny DL-1
  Zalącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1
  Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1
  Zalącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDL-2
  Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDL-2

 

Formularze deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 i załącznik DT-1/A obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:

wersja PDF deklaracji DT-1(6)wersja PDF załącznika DT-1/A(6)
Formularze deklaracji i informacji
dotyczące podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał do 30 czerwca 2019 roku


  Uchwała nr LIII/569/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Uchwała nr XIV/125/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego


Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego (IN-R)


Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)


Deklaracja na podatek rolny (DR-1)


Informacja w sprawie podatku leśnego (I-L)

Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
 
Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)

 


 

Stawki podatku w 2020 r.

 

  Uchwała Nr XIV/194/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Uchwała Nr XIII/170/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.
  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020


Podatek rolny:

 • od 1 ha fizycznego: 5q x 58,46 zł = 292,30 zł
 • od 1 ha przeliczeniowego: 2,5 q x 58,46 zł = 146,15 zł


Podatek leśny:

 • dla lasów pozostałych od 1 ha: 0,220 m³ x 194,24zł = 42,73 zł
 • dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych od 1 ha: 42,73 zł x 50% = 21,37 zł


Opłaty lokalne:
Na terenie Miasta Gniezna nie są pobierane:

 • opłata targowa
 • opłata miejscowa
 • opłata uzdrowiskowa
 • opłata od posiadania psów


Stawki podatku w 2019 r. (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny)


  Uchwała nr II/19/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Uchwała nr II/20/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.
  Stawki podatków rolnego i leśnego


 

Stawki podatku w 2018 r. (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny)

 

  Uchwała nr XLIV/461/2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Uchwała nr XLIV/462/2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018
  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.

 

Podatek rolny:

 • od 1 ha fizycznego: 5q x 52,49 zł = 262,45 zł
 • od 1 ha przeliczeniowego: 2,5 q x 52,49 zł = 131,23 zł

Podatek leśny:

 • dla lasów pozostałych od 1 ha: 0,220 m³ x 197,06zł = 43,35 zł
 • dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych od 1 ha: 43,35 zł x 50% = 21,67 zł

Opłaty lokalne:

Na terenie Miasta Gniezna nie są pobierane:

 • opłata targowa
 • opłata miejscowa
 • opłata uzdrowiskowa
 • opłata od posiadania psów

 


 

Uchwały Rady Miasta Gniezna w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości


  Uchwała nr XLVIII/566/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
  Uchwała nr IX/57/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w działalność gospodarczą na terenie Miasta Gniezna oraz tworzenie na terenie Miasta Gniezna nowych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami
  Uchwała nr XLII/435/2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części w których wykonano remont elewacji

 


 

Formularze pełnomocnictw

 1. PPS-1(2) - Pełnomocnictwo szczególne (PDF)
  OPS-1(2) - Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (PDF)

 2. PPD-1(2) - Pełnomocnictwo do doręczeń (PDF)
  OPD-1(2) - Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń (PDF)

 3. UPL-1P(1) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (PDF)
  UPL-1P(1) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (Excel)
  OPL-1P(1) Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (PDF)

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Wąsowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2018 14:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Gąsiorowski
Ilość wyświetleń: 13224
10 stycznia 2020 08:24 (Przemysław Gąsiorowski) - Zmiana treści zakładki.
09 stycznia 2020 23:16 (Przemysław Gąsiorowski) - Zmiana treści zakładki.
05 grudnia 2019 14:17 (Przemysław Gąsiorowski) - Zmiana treści zakładki.