Lokale użytkowe

plakat.jpgElektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zasobu Użytkowego (eBOK), pozwala na bieżący dostęp do dokumentów księgowych dotyczących lokalu użytkowego, stoiska handlowego, bądź powierzchni reklamowej, w tym do faktur oraz salda. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na eBOK jest równoznaczne z przyzwoleniem na zaprzestanie dostarczania faktur w formie papierowej, począwszy od dnia zatwierdzenia wniosku.

 

Portal eBOK umożliwia Klientowi dostęp do:

  • podglądu salda,
  • podglądu i wydrukowania faktur,
  • podglądu historii płatności,
  • kalendarza płatności,
  • podglądu podstawowych danych z umowy oraz aneksów,
  • podglądu i weryfikacji danych,
  • otrzymywania informacji od Wynajmującego,
  • możliwości wizualizowania udostępnianych danych w formie wykresu.

 

Informacji dotyczących dostępu oraz obsługi eBOK udzielają pracownicy Referatu ds. Gospodarki i Obsługi Inwestora UM (pokój nr 41), tel. 61 426 04 47.

Portal podatkowy i Biuro Obsługi Klienta Zasobu Użytkowego (eBOK) zostały uruchomione dzięki realizacji projektu Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) – przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Hubert Majewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2018 14:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Gąsiorowski
Ilość wyświetleń: 1169
14 marca 2019 07:48 (Przemysław Gąsiorowski) - Zmiana treści zakładki.
22 czerwca 2018 12:26 (Przemysław Gąsiorowski) - Zmiana treści zakładki.
22 czerwca 2018 12:26 (Przemysław Gąsiorowski) - Zmiana treści zakładki.